Situace s parkováním místních občanů na Praze 1 je neúnosná

parkovani-praha1-problém

Revize systému udělování parkovacích oprávnění a redukce ve prospěch rezidentů Prahy 1 je proto nutná! Patrioti si tento úkol vytyčili jako jeden z hlavních cílů pro další období, pokud budou zvoleni do vedení radnice.

Řešení je úkolem nelehkým, ale musí vždy dávat smysl ve vztahu k absolutnímu číslu, počtu parkovacích míst. Argument, že oprávněním si nekupujete své parkovací místo, ale jen možnost zaparkovat v modré zóně zní určitě zajímavě pro výši příjmů z parkování, ale pro majitele vozů v podstatě znamená: „Kdo dřív přijede, ten parkuje.“

Nabízí se řešení restrikcí – zákazem vjezdu, omezením parkování, ale také motivací řidičů: „Nejezděte do centra autem, nezaparkujete!“

Dopravní modely odborníků vylučují plnou vytíženost parkování v jeden čas a připouští určitý převis poptávky nad nabídkou. Patrioti pro Prahu 1 však situaci chtějí jednoznačně zklidnit a vymezit se jako městská část a získat výhody ve prospěch obyvatel Prahy 1.

Konkrétně, omezením vydávání parkovacích oprávnění pro abonenty bez provozovny, zrušením přenosných abonentních karet, omezením bezplatného parkování sdílených elektrických aut a motocyklů, na Praze 1. Pokud to bude nutné, musí se přistoupit i na zdražení parkovacích míst pro právnické osoby i fyzické osoby registrované v Praze 1 pro druhá a další auta.

„Pro motivaci řidičů bychom chtěli revizi dopravního značení v centru Prahy. Zejména pro zahraniční návštěvníky chybí výrazné zákazové značení, navigace na podzemní a záchytná parkoviště atd …“, říká René Buřič /patriotiproprahu1/

Parkování v Praze v číslech

Modré zóny jsou dobrý obchod.
Po obchodní stránce, zisk z prodeje v modré zóně jde 50/50 mezi Magistrát a MČ Praha 1. Dle údajů z roku 2019 např. Praha 1 získala z prodeje parkovacích míst celkem 87 miliónů korun. Jednoduchým výpočtem lze tedy určit tržní cenu parkovacího místa na Praze 1 na zhruba o 22 000,- Kč/rok.

Zóny modrá fialová -počty parkovacích míst
Dle aplikace Virtuálních parkovacích hodin mpla.cz je v Praze 1 více než 6 000 parkovacích míst v (rezidentní) modré zóně a dalších bezmála 1 000 míst ve (smíšené) fialové zóně.

V článku idnes.cz z 03/2020, který vychází z podkladů Magistrátu, je pak uvedeno 7 800 parkovacích míst, na počet 10 634 platných parkovacích oprávnění.

Na modré zóně ale mohou parkovat, časově omezeně nejčastěji na 60 min, i motoristé kteří si parkování zaplatí v aplikaci mpla.cz

Pozn.: Původní myšlenka byla zřejmě dobrá, platnost takového parkování však nelze ve skutečnosti uhlídat, pokud by strážníci každou hodinu neprocházeli, např. na Praze 1 více než 200 ulic. 

Do parkovacích zón dále přirozeně běžně zasahují také zábory pro rekonstrukce domů, kontejnery, opravy chodníků, diplomatické návštěvy, ale i komerční zábory např. pro filmování, veřejné akce atd…

Podíl ne celkovém počtu platných oprávnění parkovací oprávnění mají možnost získat kromě rezidentů a majitelů nemovitostí také tzv. abonenti. Abonenti jsou podnikatelé jejichž auto je registrované na firmu sídlící v Praze 1. Bohužel včetně těch, kteří mají na Praze 1, tzv. virtuální sídlo.

Pozn.: Dle nabídky na internetu můžete virtuální sídlo, ale dokonce i trvalé bydliště na Praze 1 získat za poplatek. Je běžné 50 a více takových na jedné adrese.

Další možností je přenosné parkovací oprávnění. Zde je cena sice vysoká, ale bez problémů lze měnit SPZ tohoto oprávnění. Toho využívají hotely v centru, kartu vlastně přeprodávají, cenu přeúčtují hostům.

Další nezanedbatelnou komplikací je liberální přístup Magistrátu pro cyklistickou, zelenou a hlavně sdílenou dopravu.
Na rezidentních místech bezplatně parkují komerční sdílená auta, auta s elektrickým pohonem, elektrické mopedy a koloběžky. Bohužel i v místech s dopravní značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a s označením „obytná zóna“, „pěší zóna“.

Kontrola a práce Městské policie má výpadek

Pozn.: Kamerová skenovací „autíčka eltodo“ zmizela!

Celý současný systém udílení parkovacích oprávnění zřejmě nechce a nepočítá se všemi výše zmíněnými parametry, a tak hlavně v turistické sezóně, která v centru Prahy trvá  ¾ roku, krachuje. Každé parkovací místo se prodává několikrát, bez kontroly celkové parkovací kapacity 

Jak lze dohledat na internetu, Magistrát a TSK letos vysoutěžili novou firmu s tzv. komplexnějším řešením. Dle tiskové zprávy s rozšířením monitoringu ulic a aut i mimo parkovací zóny.
Do této chvíle však zřejmě něco nefunguje, protože modré zóny na Praze 1 jsou plné aut se zahraničními SPZ, mimopražských a sdílených vozů bez parkovacího oprávnění a parkování už nekontrolují ani městští strážníci.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *