Praha 1 – Zasedání zastupitelstva 2023 (26.1.)

zasedání-Zastupitelstvo-P1

Neschválené prodloužení smlouvy skautům pro Michnovský letohrádek (Rybářský domeček), stěhování hasičské stanice v nedohlednu, občan Dvořák v akci, 2 měsíce bruslení za 2 milióny, restaurační zahrádky v parčíku Cihelná, další prodlužování termínů řešení a nezařazování bodů opozice do programu pokračuje.

Radnice zřejmě letos ji nevypíše dotační program pro obnovu domovního fondu, příspěvku pro stavební práce na domech v památkové rezervaci pro SVJ na Praze 1, v návrhu rozpočtu s ním nepočítá!
Naopak znovu navýšilo náklady na personální vedení radnice. Kromě vysokých odměn pro uvolněné, schválilo zastupitelstvo vysoké odměny i pro hrstku neuvolněných a další placené funkce.

Kolik nás stojí nová radnice? I to bylo předmětem interpelace občanů na zastupitelstvu 26.1. 2023 na Praze 1. O čem dále se jednalo?

Bitva opozice s koalicí o Rybářský domeček na Kampě

Zastupitelé Prahy 1 vyslechli prezentaci zástupců skautů a spolku KAMPARTA o činnosti za poslední rok a půl, kdy ho mají od městské části ve výpůjčce. Pod jejich vedením jsou zde edukační prostory se sdílenými dílnami, keramickou dílnou, audiovizuální místností, fotokomorou, dětským klubem a kavárnou.

Současný provoz a bohatý program domku pochválili i někteří občané v interpelaci. Miloš Říha, skautský ředitel pak požádal o prodloužení výpůjčky domu o další 2 roky, smlouva jim totiž končí v březnu 2023.

Koalice nakonec přehlasovala opozici a prodloužení smlouvy v rámci jednání neschválila. Mimo jiné zmínila náklady cca 2 milióny korun, které byly za rok a půl do domečku investovány. Hlavním argumentem se však stalo kouzelné slovo „participace“, skloňované a ohýbané v každém příspěvku. Dle našeho názoru, pokud slovo „participace“ zahrnuje účast a aktivitu místních občanů, je současný provoz domečku participativně participativní, není třeba dalšího participativního rozhodování, a jen oslabuje politickou participaci koalice.

Skautský institut a KAMPARTA pořádá v „Rybářském domečku“ 2. března 2023 sousedské setkání skautského institutu.

Hasičská stanice zůstane zatím v Revoluční

K bodu dostal slovo občan Filip Dvořák, který jak to vypadá bude v nastávajícím období plně využívat ustanovení jednacího řádu zastupitelstva, jmenovitě § 9, odst. 13, a vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům programu. Ten mimo jiné upozornil na předešlá usnesení zastupitelstva, kde bylo obyvatelům v Revoluční přislíbeno řešení situace a schválena i finanční částka (přes 1 mil korun) pro firmu, která má zjistit stav a snad změny územního plánu pro budoucí umístění stanice dobrovolných hasičů.

V jednom z dalších vystoupení pak FD upozornil na nevyhovující úchyty (patky) pro protipovodňové stěny v rekonstruovaném parku Cihelná. Ty byly údajně původně součástí projektu, ale po kolaudaci bylo zjištěno, že byly zaměněny jiným nevyhovujícím řešením. To se dle jeho názoru může negativně projevit již při dalším plánovaném cvičení připravenosti hasičů Malé Strany na velkou vodu.

Určitě pozitivním bodem programu bylo oficiální poděkování hasičům Prahy 1 za pomoc a práci v uprchlických centrech a následné ocenění náprsní stužkou vybraných jedinců.

V Masné a Na Františku se letos již zřejmě bruslit nebude

Za obnovení bruslení na kluzištích v Masné a Na Františku pro děti do března 2023 se zasazoval klub My, co tady žijeme. Předpokládané zmíněné náklady jsou však díky současné energetické politice vlády odhadovány na 1,6 mil korun, kde jen energie na zajištění ledu jsou takřka polovina. Navíc dle vyjádření současného provozovatele je projekt ke konci roku ve ztrátě cca 800 tisíc. Zamítavě se vedení Praha 1 bohužel vyjádřila i PRE, kde zastupitelstvo žádalo o snížení sazeb dodávek elektřiny pro tento účel. Součástí debaty byl i fakt, že např. kluziště na Střeleckém ostrově navštěvuje denně okolo 70 bruslařů, při nákladech kolem 400 tisíc za měsíc

Nové restaurační zahrádky pod domem v parku Cihelná

Zástupci SVJ domu U Lužického semináře 42, domu v centru rekonstruovaného parku v Cihelné (zatím stále uzavřeného), přednesli krátkou historii událostí a jednání okolo plánovaných restauračních zahrádek společnosti HM Gastro Group.

Členové rady SVJ se vyjadřovali opakovaně k záměru nájmu přízemí domu, které spravuje MČ Praha 1, také člen SVJ. Vzhledem k tomu, že jsou v domě byty, upřednostňovali zájemce a budoucího nájemce, zdravotnické zařízení. MČ Praha 1 však podepsala smlouvu s HM Gastro Group s tím že kromě vnitřních prostor jim budou poskytnuty také prostory veřejného parku pro dvě nemalé restaurační zahrádky. Za strůjce této dohody označili radního Bureše (ODS). S obavami, že se provoz zahrádek podepíše na kvalitě bydlení u nich v domě, se proto obrátili na zastupitelstvo, aby záměr přehodnotilo.

Z dalších interpelací

Občané upozornili na rekonstrukci parku ve Vlašské, který podle všeho proběhl bez konzultace s památkáři.
Dále občané opakovaně upozorňují na velmi neuspokojivou situaci pro chodce v Divadelní ulici.
Současné vedení radnice nedávno také nově oznámilo zrušení populárních plesů pro seniory a reprezentačního plesu.

Interpelace občanů, ale i stenozáznam jednání by se měly objevit na stránkách MČ Praha 1.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *