Jak na křížkování, kroužkování a komunální volby 2022

Jak na křížkování, kroužkování a komunální volby 2022

Jak vyplnit volební lístek? Jak dát najevo své preference v komunálních volbách? Popis možností, jak vyplnit volební lístek. Varianty a kombinace tzv. malých a velkých křížků s příklady.

Volební lístek lze vyplnit několika následujícími způsoby:

Jeden velký křížek u strany, nebo hnutí

Označíte-li velký čtvereček v záhlaví sloupce vámi zvolené strany, dáváte hlas všem kandidátům z vybrané strany, a to v pořadí jednotlivých kandidátů, jak je strana zařadila. 

Pokud přidělíte křížek straně a zároveň jejím i byť jen vybraným kandidátům, hlas je platný pouze pro stranu.

Pozor!  Pokud zakřížkujete dvě nebo více celých stran, bude váš hlasovací lístek neplatný.

volební kroužkování
volební kroužkování

Křížky u kandidátů

Komu chcete dát hlas, toho označíte křížkem ve čtverečku u jeho jména.

můžete vybrat jednotlivé osoby, kterým věříte, že budou prosazovat vaše zájmy  a rádi byste je viděli v budoucím zastupitelsvu. 

Pozor!  Máte jen tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva. (V Praze 1 v současné době 25 hlasů)
Pokud zakřížkujete více kandidátů, je hlasování neplatné, 
pokud zakřížkujete méně, vaše hlasování platí, ale nevyužíváte tak možnost plně hlasovat a vaše hlasy tak částečně propadnou (ty nepřiřazené). 

Příklad:  Praha 1 má 25 zastupitelů. Máte tedy jako volič k dispozici maximálně 25 křížků, které může libovolně rozmístit. Pokud zaškrtnete postupně 25 malých rámečků u jmen, hlas od vás dostanou všichni označení kandidáti.

Kombinace velký křížek straně + kandidáti

Oblíbeným způsobem, jak dát najevo své preference, je zejména v parlamentních volbách kombinace malých křížků s velkým. Volič označí velkým křížkem některou z kandidujících stran a dále rozhodí malé křížky u jednotlivců jiných partají.

Teoreticky se tím hlas připočítá všem kandidátům s malým křížkem. Z velké strany se pak od konce škrtne stejný počet lidí, jako jste použili malých křížků. 

Příklad: Strana má 25 kandidátů a zakřížkujete ji. V tuto chvílí dostávají hlas všichni na dané listině. Když označíte dále například 10 kandidátů z jiných stran, v tom případě získá v původně zakřížkované straně hlas jen prvních 15 kandidátů + 10 zvlášť označených kandidátů z ostatních. 
Pokud mimo celou stranu označíte 15 oblíbenců, hlas z celé strany pak dostane jen 10 nejvýše umístěných kandidátů

Preferencí kandidátů můžete oblíbené straně uškodit

V praxi to ale při určování výsledků voleb funguje následovně. Nejprve se sečtou veškeré hlasy pro jednotlivé strany, na jejich základě se vyřadí ty strany, které získaly méně hlasů, než je minimální 5% hranice, a mezi zbylé strany se rozdělí jednotlivé mandáty. Teprve poté, co jsou takto známy počty mandátů pro jednotlivé strany, se zjišťuje, kterým jednotlivým kandidátům budou přiděleny

Příklad: Volič patriot volí v obci s deseti zastupiteli. Rád by dal hlas svému hnutí. Nemá ale rád prvních pět osob na kandidátce a chtěl by pomoci kandidátům č. 6, až 10, aby přeskočili první pět kandidátů. Patriot se proto rozhodne nezvolit celou kandidátku, ale jen zakřížkuje kandidáty 6, 7, 8, 9 a 10 a dále tři další kandidáty z konkurenční kandidátky. Patriot má k dispozici ještě dva hlasy. Dále neví, koho by volil, a tak je nevyužije.

Kdo ale nakonec dostane jeho hlasy?

V našem příkladu patriot nejen že nevyužil svůj plný volební potenciál (uplatnil jen 8  z 10 hlasů, které měl k dispozici), navíc vůbec neprospěl kandidátům č. 6-10 na kandidátce svého hnutí.
Hnutí jako celku udělil jen 5 hlasů. Hlasy se připočítávají prvním lidem na kandidátkách, tedy ve skutečnosti patriot hlasoval přesně pro prvních pět kandidátů, pro které hlasovat nechtěl.

Protože většina voličů v obci hlasovala pro celé kandidátky, a nikoliv tak pečlivě po jménech, ani jeden z kandidátů 6 až 10 nezískal více než 10 % hlasů nad průměr hlasů na kandidátce, a tak čelní kandidáty nepřeskočil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.